Wees op uw hoede voor deze brief

16/07/2015 - IAB

Het Instituut heeft kennis genomen van de circulatie van volgende brief.

Dit schrijven tracht recent opgerichte ondernemingen er valselijk van te
overtuigen uit te gaan van de zogenaamde
‘Federale Ondernemingsdienst Consumentenzaken’ en verwijst
naar de website
www.fodconsumentenzaken.be.
 
Gelieve geenszins op dit schrijven in te gaan en uw cliënten in te lichten
van het feit dat dergelijk schrijven thans in omloop is.
Het Instituut is niet op de hoogte van het feit of er tevens een Franstalig equivalent van deze brief bestaat, doch dit valt niet uit te sluiten.
 
Het Instituut benadrukt dat dergelijk schrijven niet uitgaat van
de ‘Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie’,
waar ook consumentenbescherming onder valt.